Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก บางแสน บางแสน บางแสน

บางแสน

บางแสน
บางแสน
บางแสน
บางแสน

บางแสน


หาดทรายชายทะเลใกล้กรุงเทพ


บางแสน เป็นที่เที่ยวยอดนิยมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีสถานที่ท่องเที่ยวเรียงรายต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลียบชายทะเล พร้อมของกินและที่พักให้เลือกอีกมากมาย.
บางแสนชายทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพ เป็นสถานตากอากาศชายทะเลยอดนิยมมาตั่งแต่ พ.ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า "บางแสนดินแดนสุขขี" ผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวกันจำนวนมาก

 

ประวัติของหาดบางแสน

เดิมเป็นชายทะเลรกร้าง อยู่ในตำบลชื่อ "แสนสุข" จนกระทั่ง พ.ศ. 2486 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ริเริ่มให้มีการสร้างสถานตากอากาศขึ้นมีการสร้าง โรงแรม และ ที่พักต่างๆ ดำเนินการโดยบริษัทแสนสำราญ จึงเรียกว่าสถานตากอากาศแสนสำราญตามชื่อบริษัท ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงโอนให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานตากอากาศบางแสน ชายหาของ ต.แสนสุข จ.ชลบุรี


หาดบางแสน เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำ ชายหาดยาว 2 กม. นับจากวงเวียนบางแสนจนถึง โรงแรม เอส เอส บางแสนบีช หาดบางแสนมีความลาดเอียงเล็กน้อย ระดับน้ำตื้น เหมาะแก่การเล่นน้ำ หาดทรายที่บางแสนไม่ขาวเนื่องจากมีตะกอนจากแม่น้ำบางปะกง แต่หาดทรายมีเนื้อละเอียด สามารถจอดรถริมถนนได้.
แหลมแท่น เป็นช่วงปลายแหลมของหาดบางแสนตอนเหนือต่อกับอ่าวเขาสามมุข มีศาลาทรงไทยและลานชมทิวทัศน์ มีประติมากรรมหินแกรนิตรูปปลาโลมากับเกลียวคลื่นตั้งอยู่เป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงความรักหวงแหนของชาวแสนสุข และเป็นที่นิยมมาพักผ่อนยามเย็น.


หาดวอนนภา เป็นชายหาดตอนใต้ของหาดบางแสน บริเวณวงเวียนบางแสนลงไปทางใต้อีก 2 กม. มีบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดบางแสน

 

บางแสนในปัจจุบัน มีโรงแรมรีสอร์ทเปิดขึ้นมากขึ้น ในบรรยากาศที่ไม่แออัดมากเหมือนพัทยา ผมขอนแนะนำดังนี้

ไม่ต้องพูดถึงโรงแรมบางแสนติดหาดน่ะครับ ทราบดีว่า ชายหาดบางแสน เป็นที่สาธารณะมีถนนขั้น ดังนั้นจึงไม่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทบางแสนติดหาด